Vilkor

Vi driver denna webbplats och tillåter dess användning enligt följande villkor:

Grundläggande villkor:
Att använda denna webbplats innebär att du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar dem helt anses ditt inträde till denna webbplats vara obehörigt och du måste sluta använda det omedelbart
Du måste vara 13 år eller äldre för att använda den här webbplatsen.
Du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt skärmnamn.
Du ansvarar för att ditt konto är säkert.
Du får inte missbruka, trakassera, hota eller skrämma andra Tissla-användare.
Du är ensam ansvarig för ditt uppförande och alla data, text, information, skärmnamn, grafik, foton, profiler, ljud- och videoklipp, länkar ("Innehåll") som du skickar in, publicerar och visar på Tissla-tjänsten.
Du får inte modifiera, anpassa eller hacka Tissla eller modifiera en annan webbplats för att felaktigt antyda att den är associerad med Tissla
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon förstörande kod.
Vid användning av Tissla får du inte bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Brott mot något av dessa avtal kommer att leda till att ditt Tissla-konto upphör. Medan Tissla förbjuder sådant beteende och innehåll på sin webbplats förstår du och samtycker till att Tissla inte kan ansvara för innehållet som publiceras på sin webbplats och att du ändå kan utsättas för sådant material och att du använder Tissla-tjänsten på egen risk.

Allmänna villkor:
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta Tissla-tjänsten av någon anledning, utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Om ändringarna utgör en väsentlig förändring av användarvillkoren, kommer vi att meddela dig via internetpost enligt önskemål som uttrycks på ditt konto. Vad som utgör en "väsentlig förändring" kommer att bestämmas efter eget gottfinnande, i god tro och med sund förnuft och rimligt omdöme.
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.
Vi får, men har ingen skyldighet att, ta bort innehåll och konton som innehåller innehåll som vi fastställer enligt vår egen bedömning är olagliga, kränkande, hotande, skadliga, ärekränkande, obscena eller på annat sätt krångliga eller kränker någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor.